Hämta guiden

Så kan HR prata med chefer om lönesättning

Att sätta rätt lön är en utmanande uppgift. Du som jobbar på HR har därför en viktig roll i att stötta cheferna och organisationen i samband med lönesättning.

Denna guide hjälper dig att vara den strategiska partner som cheferna behöver under olika moment, till exempel:
● Vid rekrytering
● När en medarbetare får en ny roll
● Under lönerevisionen
● När en medarbetare inte är nöjd med sin lön